2016-08-08

Küldetésünk

Nem kevesebbre vállalkozunk, mint, hogy gyermekeinket hozzásegítsük ahhoz, hogy felnőttként boldog, kiteljesedett életet élhessenek.

E cél megvalósításához olyan, hozzánk hasonlóan gondolkodó szülőkben látjuk a szövetségest, akik bíznak a hagyományos oktatástól eltérő, a gyerek kíváncsiságára, képességeire, egyéni haladási tempójára koncentráló, korszerű oktatásban.

Akik számára fontos az érzelmi biztonság, a bizalom, a türelem, az elfogadás, a sokszínűség, a kreativitás, az önállóság és a demokrácia.

Azzal az iskolarendszerrel vállalunk értékközösséget, ahol a kritikai gondolkodás, a kreativitás, a világ dolgai iránti érdeklődés olyan elsajátítandó értékek, amelyek egy kihívásokkal teli világban segítik, támogatják gyermekeinket.