2016-09-15

GYIK

Hogyan járhat gyermeked a Másik Iskolába?

A magyar törvények szerint bármelyik gyermek szülei dönthetnek úgy, hogy a gyerkőc magántanulóként szerzi meg a különböző ismereteket, és teljesíti tankötelezettségét. A szülők kérelmét az intézményvezető bírálja el, szükség szerint az illetékes gyermekjóléti szolgálat szakvéleményét is kikérve.

Tehát, a teendő:

  1. A szülő felveszi velünk a kapcsolatot, ha szeretné, hogy gyermeke a Másik Iskolába járjon.
  2. Amennyiben van szabad férőhelyünk, akkor javasolunk egy olyan iskolát, ahova beírathatja a gyermekét és felmentést kérhet a mindennapos iskolába járás alól, napi tanulmányait pedig a Másik Iskolában megkezdheti.

Mennyire vonjuk be a szülőket az iskola működésébe?

Közös feladatnak tekintjük a gyermeknevelést. A Másik Iskola maximális mértékben támogatja a családokat, segítséget nyújt egyéni beszélgetésekkel, fejlesztéssel, nyugodt és elfogadó légkörével. Sok olyan program van az iskola életében, amely bepillantást enged a gyermekek közösségi, illetve foglalkozásokon kívüli tevékenységébe, viselkedésébe, teljesítményébe. Szeretnénk, ha a szülők elfogadnák, hogy nevelői, tanítói feladatunk nem végezhető el szülői támogatás, egyetértés nélkül, még akkor is, ha ez nehézséget okoz néha, mert kritika illetheti szülői „tudásunkat”.

A Másik Iskolában nem kell tanulni?
Sok szülőben olyan sztereotípiák rögzültek, hogy az alternatív iskolák nem teljesítményorientáltak, az ide jelentkezők pedig link, vagy hátrányos helyzetű gyerekek, aki nem tanulnak semmit. A valóság természetesen nem ez! Rendkívül sokat számít a projekt alapú tanítás és hatalmas jelentősége van a személyre szabott értékelésnek és a differenciált tanulásszervezésnek.
A Másik Iskola saját finanszírozás révén olyan működési egység, mely a szülőknek tartozik elszámolással, ezen keresztül pedig a családnak tartozik felelősséggel. A család a legfontosabb egység a Másik Iskola számára, rajtuk keresztül pedig természetesen a gyermek, akit annak képességei szerint és a benne rejlő lehetőségekhez mérten igyekszünk fejleszteni.

Van-e házi feladat?
Hagyományos házi feladat nincs. A feladatok játékosak és kreatívak lesznek, gyakran az interneten lehet izgalmas gyakorló feladatokat megoldani. Nem rakunk extra terheket a gyerekek és szülők vállára mérhetetlen mennyiségű feladatokkal és elvárásokkal. Esetenként, ha a téma indokolja, ösztönözzük a gyerekeket arra, hogy kutakodjanak.

Vannak-e dolgozatok, tesztek?
Van tudásmérés a Nemzeti Alaptanterv alapján félévente. Ügyelünk rá, hogy a gyerekek ezt ne vizsgaként éljék meg! Röpdolgozat vagy felelés nincs, a gyerekek képességeivel, tudásával, szorgalmával a tanítók, akik minden napot együtt töltenek velük, anélkül is tisztában vannak. Ez alapján adnak tájékoztatást a gyerekek fejlődéséről havonta.
Az oktatás gyerekbarát, játékos, izgalmas, és egyáltalán nem stresszes vagy sokkoló. A cél az, hogy fenntartsuk a gyermekek érdeklődését a tanulás iránt, hiszen minden gyermek születésétől kezdve kíváncsi a világra. A mi dolgunk csupán ennek a kíváncsiságnak a fenntartása.

Mi a helyzet a felsős képzéssel?
11-12 éves kortól a tantárgyakat szaktanárok tanítják. Itt már rendszeres számonkérés is van, és házi feladatot is kapnak a diákok, ami napi 2 óránál többet nem vesz igénybe. A Másik Iskolában sikertelen gyermek nincs. Az iskolának van módszere teljesíttetni a gyerekkel a követelményeket – tehetségtől teljesen függetlenül.

Bármilyen további kérdés esetén készséggel állunk a rendelkezésedre!