2016-08-09

Miben más?

Miben más a Másik Iskola?

Az oktatás projekt alapú.

Ez azt jelenti, hogy egy-egy téma köré épül minden tantárgy. Így az oktatás rendkívül élményszerű, mindent a gyakorlaton keresztül tanulnak meg a gyerekek.

A gyerekek sokféleségét alapvetőnek tekintjük – a közösségépítésre és a szociális képességek fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt inkább, mint a lexikális tudás átadására, vagy a tananyagközpontú tanításra.

Elfogadjuk és kitágítjuk a gyerekkorból fakadó lehetőségeket, és nem szakítunk azonnal a barátságos óvodai légkörrel. A gyerekek mindennapjait áthatja az a biztonságérzet, hogy elfogadható tudásuk van, olyan közegben növekedhetnek, ahol a szülők az intézménnyel egyetértésben továbbra is megvédik őket.
A tárgyi tudás megszerezhető a Másik Iskolában is, azonban a módszereink inkább gyakorlatiasak, mint sem száraz elméletiek.

Nagy hangsúlyt fektetünk a gyerekkori élmények, adottságok megőrzésére és kiaknázására, a játékos feladatokra, a zeneszóra és a mozgásra, az elegendő pihenésre és szabad játékra. Ugyanakkor olyan keretek közé helyezzük ezt, amelyek az idő előrehaladásával hol szűkíthetők, hol tágíthatók az egyéni vagy közösségi érdekeknek megfelelően.

Fontos, hogy nagyon sok közösségi élményben legyen a gyermekeknek része, sokféle ritmusos játék, dal, vers, mondóka készítse fel őket a tárgyi tudás minél könnyebb befogadására.

Tanítóink szakmailag, emberileg felkészültek, vagyis bármiből tanítanak, az azt a célt fogja szolgálni, hogy a gyerekek a maguk ritmusában a lehető legjobban fejlődhessenek.

Projekt minták

Projekt– azaz mit jelent a projekt alapú oktatás? Itt megnézheted, hogy milyen az a projekt alapú oktatás!

Húsvét-projekt                                    LEVÉL-projekt

Iskolatáska lehet, de a felszerelést mi biztosítjuk. Otthon tanulni már nem kell. A foglalkozásokat a meghatározott napirendünk szerint tartjuk. Csoportokban, párokban és egyénileg foglalkoztatjuk a gyerekeket.

A tanító néni törekszik arra, hogy minden gyerekben megtalálja a tehetséget. Ünnepli őket minden kis sikerért, és sosem alázza meg vagy töri le a lelkesedésüket.

A Másik Iskolában különböző korú gyermekek lesznek egy csoportban, így javul a szocializációs képességük, gyakorolhatják a kapcsolatok kialakítását, barátkozhatnak, segíthetik egymást.